FINNSKOGHONNING

...honning med den gode smaken...Finnskogtinget vedtok på møte 12.02.2011 å søke om patent på varemerket "Ekte Finnskog".


Noen har misbrukt finnskognavnet i sin markedsføring. Det patenterte varemerket vil vise til at vi har et "ekte finnskogprodukt".
For å kunne bruke stempelet "Ekte Finnskog" må varen eller tjenesten være produsert etter følgende kriterier:

-  Produktet/tjenesten må produseres på Finnskogen.
-  Råvarene må komme fra Finnskogen.
-  Den som lager produktet må være bosatt på Finnskogen.
-  Firmaet, foretaket eller laget/foreningen som leverer må ha adresse på Finnskogen.
-  I tillegg skal produktet/tjenesten fremme Finnskogens interesse.

Det skal opprettes ei nemd som skal behandle søknader og tre eller fire av disse fem kriteriene må oppfylles.

FINNSKOGHONNING oppfyller alle 5 kriteriene på det meste av sommerhonningen og 4 av dem når det gjelder lynghonning!